ไฟถนนโซล่าเซลล์ รร.สวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัย

โซล่าเซลล์ ออนกริด 1 KW คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โซล่าเซลล์ ออฟกริด 500W สวนยาง บ้านวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

โซล่าเซลล์ ออฟกิต 3000w  ควบคุมปั้มน้ำ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร