โซล่าเซลล์laos
เป็นที่ฮือฮากันมากในวงการพลังงานโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะตอนนี้เพื่อนบ้านไกล้เรือนเคียงของเราได้เปิดให้ผู้สนใจลงทุนทำกิจการผลิตไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ในประเทศลาวได้ โดยมีตัวแทนระดับสูงจากหลายประเทศได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นและจีนพี่ใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ส่งตัวแทนมา

เจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลญี่ปุ่น ผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้านพลังงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน ท่ามกลางสภาวะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเปิดเผยว่ามีเอกชนญี่ปุ่นสนใจที่จะเข้าลงทุนในโครงการเขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กอีก 3 แห่ง รวมทั้งโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตชนบทด้วย

เจ้าหน้าที่ของลาวกล่าวว่า โครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกาหลีเช่นเดียวกัน

“พลังงานทดแทนแหล่งใหม่นั้นประกอบด้วยโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ถ่านหิน หรือ ก๊าซชีวภาพ” สำนักข่าวสารปะเทดลาว (ขปล.) อ้างคำกล่าวของนายหุมพอน บุนยะผน หัวหน้าแผนกไฟฟ้า กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่

ผู้แทนอาเซียนและญี่ปุ่น ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และหาแนวทางป้องกันการสูญสิ้นพลังงาน รวมทั้งจัดการทำข้อตกลงสองฝ่ายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้มากยิ่งขึ้น โดยอาเซียนได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือด้านการประหยัดพลังงานในภาคการขนส่งในประเทศสมาชิกด้วย

ญี่ปุ่นยังได้เตรียมให้การช่วยเหลืออาเซียนภายใต้กรอบเสริมสร้างความร่วมมือด้านดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกี่ยวกับด้านพลังงานโดยเฉพาะในประเทศสมาชิกใหม่อาเซียนทั้ง กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนามด้วย

สำหรับ สปป.ลาว รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอความช่วยเหลือในการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) ให้แก่ประชาชนลาวที่ยากจนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลานพลังงาน และยังช่วยเหลือในโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กในแขวงภาคเหนือของประเทศ

“รัฐบาลจะพยายามแสวงหาความช่วยเหลือให้มากขึ้นจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียนทั้ง 3 คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เพื่อพัฒนาระบบนี้ การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาด้านพลังงานในเขตชนบท” นายหุมพอน กล่าว

“บริษัทเอกชนญี่ปุ่นต่างก็ให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนในโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าใน ห้วยกะแตม (Heuay Katam) น้ำงึม 3 และน้ำเงียบ” หัวหน้าแผนกพลังงานรายเดิมกล่าว

ในปีงบประมาณ 2549 – 2550 ญี่ปุ่นจะสืบต่อความร่วมมือกับรัฐบาลลาวก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ไปยังแขวงสะหวันนะเขต สร้างสำนักงานวิชาการการไฟฟ้า และผลักดันให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานใน สปป.ลาว

ในวันเดียวกันอาเซียนยังได้เปิดการประชุมร่วมกับ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ โดยในที่ประชุม ผู้แทนจากเกาหลีใต้แสดงความสนใจในการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ในขณะที่ฝ่ายจีนให้ความสนใจกับการก่อสร้างที่คลังน้ำมัน

“คลังน้ำมันสามารถสร้างขึ้นได้ในจีน ญี่ปุ่น ไทย และฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ที่มีปริมาณการใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก” นายหุมพอน กล่าว.

ที่มา.manager.co.th

รัฐบาลลาวเปิดให้ผู้สนใจลงทุนทำโซล่าฟาร์ม เพื่อผลิตโซล่าเซลล์ในประเทศของตัวเอง