โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้ง ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 จะจัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน” ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
วันอบรม: วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ผู้สมัครต้องเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดทั้ง 3 วัน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
อ่านกำหนดการโดยละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิ้กที่นี่

Add Comments