ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ อบต.สายคำโฮ้ จังหวัด พิจิตร

ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ อบต.สายคำโฮ้ จังหวัด พิจิตร

ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ อบต.สายคำโฮ้ จังหวัด พิจิตร