ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ โรงเรียนกุดน้ำใส จังหวัด ชัยภูมิ

ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ โรงเรียนกุดน้ำใส จังหวัด ชัยภูมิ

ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ โรงเรียนกุดน้ำใส จังหวัด ชัยภูมิ