ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ ร.ร.สวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย

ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ที่ ร.ร.สวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย